Elektromagnetisk strømningsmåler

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 Elektromagnetisk strømningsmåler

    JEF-300-seriens elektromagnetiske strømningsmåler består av en sensor og en omformer.Den er basert på Faradays lov om elektromagnetisk induksjon, som brukes til å måle volumstrømmen til ledende væske med ledningsevne større enn 5μs/cm.Det er en induktiv måler for å måle volumstrømmen til det ledende mediet.