Kondensatbeholder

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Kondensatkamre og tetningsbeholdere

    Den primære bruken av kondensatbeholdere er å øke nøyaktigheten av strømningsmåling i damprørledninger.De gir et grensesnitt mellom dampfasen og den kondenserte fasen i impulslinjene.Kondensatbeholdere brukes til å samle opp og akkumulere kondensat og ytre partikler.Kondensatkamre hjelper til med å beskytte ømfintlige instrumenter med mindre åpninger fra å bli skadet eller tilstoppet av fremmed rusk.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Sifon for trykkmåler i rustfritt stål

    Trykkmålersifoner brukes for å beskytte trykkmåleren mot effekten av varme trykkmedier som damp og også for å redusere effekten av raske trykkstøt.Trykkmediet danner et kondensat og samles inne i spolen eller pigtail-delen av trykkmålerens sifon.Kondensatet forhindrer at det varme mediet kommer i direkte kontakt med trykkinstrumentet.Når sifonen først installeres, skal den fylles med vann eller annen egnet skillevæske.