Air Header Distribution Manifolder

  • Air Header Distribution Manifolds

    Air Header Distribution Manifolder

    JELOK-seriens luftfordelingsmanifolder er designet for å distribuere luft fra kompressoren til aktuatorene på pneumatiske instrumenter, som dampstrømmålere, trykkregulatorer og ventilposisjonere.Disse manifoldene er mye brukt i industriell kjemisk prosessering, plastforedling og energiindustri og er godkjent for lavtrykksapplikasjoner opp til 1000 psi (gjengede endeforbindelser).